Јавне набавке

Switch

Јавна набавка Електрична енергија

Објављено 31.12.2015.године ...

Више

Монтажа тоалета

Позив и конурсна докмнетација објављени 17.12.2015.године, Одлука о додели уговора објављена 25.12.2015.године ...

Више

Одлука о обустави поступка

Објављено 11.12.2015.године ...

Више

Одлука о додели уговора - Бетонирање

Објављено 26.11.2015.године ...

Више

Инвестиционо одржавање

Објављено 17.11.2015.године ...

Више