Јавне набавке

Switch

Хемикалије за третман воде

Објављено 17.05.2015.године ...

Више

Услуге редарске службе

Објављено 17.05.2015.године ...

Више

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права

Поступак Јавне набавке мале вредности - Хемикалије за третман воде Постављено 09.05.2015.године ...

Више

Измене Конкурсне документације Јавне набавке мале вредности - Физичко техничко обезбеђење

Позив ѕа подношење понуда, Измене Конкурсна докумнтација, Одлуке о додели и одговори АТС-а ...

Више

Услуге спасилаца

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ...

Више