Јавне набавке

Switch

Одржавање хигијене објеката

Позив и конкурсна документација 27.04.2015 ...

Више

Јавна набавка мале вредности - Погонско гориво

Поштовани, овде можете преузети Позив и конкурсну докумнетацију за Јавну набавку мале вредности - погонско гориво. Датум постављања документације: 06.04.2015 ...

Више

Обавештење о закљученом уговору

Набавка добра - уље за ложење ...

Више

П О З И В за подношење понуда за набавку добара – мазут

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12), о б ј а в љ у ј е П О З И В за подношење понуда за набавку ...

Више

Позив за подношење понуда за набавку добара-електрична енергија

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12), о б ј а в љ у ј е П О З И В за подношење понуда ...

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ...

Више

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Обавештење о обустави поступка јавне набавке ...

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ...

Више