Јавне набавке

Switch

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

ЈП СЦ „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА“ Улица Вјекослава Ковача број 11 БЕОГРАД Број: 333/4 19.06.2014. године Јавна набавка број 10/2014 ...

Више

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - хемикалије

ЈП СЦ “ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“ Ул. Вјекослава Ковача број 11 Б Е О Г Р А Д Број: 338/2 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ...

Више

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права-услуге спасилаца

ЈП СЦ “ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“ Ул. Вјекослава Ковача број 11 Б Е О Г Р А Д Број: 270/5 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ...

Више

Јавна набавка хемикалије

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈП СЦ „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“, улица Вјекослава Ковача број 11, 11000 Београд, www.scolimp.rs 2. Врста ...

Више

Јавна набавка - услуга редарске службе

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈП СЦ „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“, улица Вјекослава Ковача број 11, 11000 Београд, www.scolimp.rs Врста наручиоца: Јавно ...

Више

Јавна набавка - услуге спасилаца

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈП СЦ „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“, улица Вјекослава Ковача број 11, 11000 Београд, www.scolimp.rs Врста наручиоца: Јавно ...

Више

Обавештење

Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда јавна набавка мале вредности број 10/14 услуге спасилаца ...

Више

Јавна набавка Услуга спасилаца

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈП СЦ „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“, улица Вјекослава Ковача број 11, 11000 Београд, www.scolimp.rs Врста наручиоца: Јавно ...

Више

Јавна набавка Чишћење објекта

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈП СЦ „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“, улица Вјекослава Ковача број 11, 11000 Београд, www.scolimp.rs Врста ...

Више

Јавна набавка обезбеђење

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈП СЦ „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“, улица Вјекослава Ковача број 11, 11000 Београд, www.scolimp.rs 2. Врста ...

Више