Јавне набавке

Switch

Јавна набавка - услуге спасилаца

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈП СЦ „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“, улица Вјекослава Ковача број 11, 11000 Београд, www.scolimp.rs Врста наручиоца: Јавно ...

Више

Обавештење

Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда јавна набавка мале вредности број 10/14 услуге спасилаца ...

Више

Јавна набавка Услуга спасилаца

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈП СЦ „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“, улица Вјекослава Ковача број 11, 11000 Београд, www.scolimp.rs Врста наручиоца: Јавно ...

Више

Јавна набавка Чишћење објекта

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈП СЦ „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“, улица Вјекослава Ковача број 11, 11000 Београд, www.scolimp.rs Врста ...

Више

Јавна набавка обезбеђење

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈП СЦ „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“, улица Вјекослава Ковача број 11, 11000 Београд, www.scolimp.rs 2. Врста ...

Више

Јавна набавка чишћење

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈП СЦ „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“, улица Вјекослава Ковача број 11, 11000 Београд, www.scolimp.rs 2. Врста ...

Више

Јавна набавка

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ...

Више