Јавне набавке

Switch

Обавештење о закљученом уговору

Набавка добра - уље за ложење ...

Више

П О З И В за подношење понуда за набавку добара – мазут

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12), о б ј а в љ у ј е П О З И В за подношење понуда за набавку ...

Више

Позив за подношење понуда за набавку добара-електрична енергија

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12), о б ј а в љ у ј е П О З И В за подношење понуда ...

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ...

Више

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Обавештење о обустави поступка јавне набавке ...

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ...

Више

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

ЈП СЦ „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА“ Улица Вјекослава Ковача број 11 БЕОГРАД Број: 333/4 19.06.2014. године Јавна набавка број 10/2014 ...

Више

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - хемикалије

ЈП СЦ “ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“ Ул. Вјекослава Ковача број 11 Б Е О Г Р А Д Број: 338/2 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ...

Више

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права-услуге спасилаца

ЈП СЦ “ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“ Ул. Вјекослава Ковача број 11 Б Е О Г Р А Д Број: 270/5 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ...

Више