Јавне набавке

Switch

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права

Поступак Јавне набавке мале вредности - Хемикалије за третман воде Постављено 09.05.2015.године ...

Више

Измене Конкурсне документације Јавне набавке мале вредности - Физичко техничко обезбеђење

Позив ѕа подношење понуда, Измене Конкурсна докумнтација, Одлуке о додели и одговори АТС-а ...

Више

Услуге спасилаца

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ...

Више

Одржавање хигијене објеката

Позив и конкурсна документација 27.04.2015 ...

Више

Јавна набавка мале вредности - Погонско гориво

Поштовани, овде можете преузети Позив и конкурсну докумнетацију за Јавну набавку мале вредности - погонско гориво. Датум постављања документације: 06.04.2015 ...

Више

Обавештење о закљученом уговору

Набавка добра - уље за ложење ...

Више

П О З И В за подношење понуда за набавку добара – мазут

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12), о б ј а в љ у ј е П О З И В за подношење понуда за набавку ...

Више