Јавне набавке

Switch

Јавна набавка чишћење

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈП СЦ „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“, улица Вјекослава Ковача број 11, 11000 Београд, www.scolimp.rs 2. Врста ...

Више

Јавна набавка

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ...

Више