Контакт

captcha

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп-Звездара“

Адреса : Вјекослава Ковача 11, 11160 Београд, Србија
е-маил : info@scolimp.rs
телефони рецепције:
011/ 2412-353, 011/2411-636, 066/296-983
факс: 011/ 2418-532

Жиро рачун: 160-259925-84
ПИБ: 100006656
Матични Број: 07019564 

Директор

Славиша Дамјановић

тел: 011/2411-839

мејл:slavisa.damjanovic@scolimp.rs

Извршни директор

Бранко Поповић

тел. : 011 / 2412-861

мејл: branko.popovic@scolimp.rs

Руководилац финансијских и рачуноводствених послова

Весна Росић

тел: 011/ 2414-880

мејл: vesna.rosic@scolimp.rs 

Бизнис менаџер за спорт, програме и рекреацију

Бошко Поповић

тел: 011/ 2415-223

мејл: bosko.popovic@scolimp.rs

Маркетинг служба

тел.: 011/2412-353

мејл: marketing@scolimp.rs

Организатор спортских програма и рекреације

Председник самосталног синдиката ЈП СЦ ,,Олимп-Звездара"

Ненад Поповић

тел.: 2412-353

мејл: nenad.popovic@scolimp.rs

Шеф техничке службе

Срећко Мазић

тел:: 011/2412-482

мејл: srecko.mazic@scolimp.rs

Базен

мејл: bazen@scolimp.rs

Јавне набавке

мејл: javnenabavke@scolimp.rs

Овде можете преузети знак и логотип СЦ "Олимп - Звездара"

OLIMP znak i logo