Спортски

Switch
Базен

Базен

Почетком августа 2011. године завршена је реконструкција и санација отворених базена, што представља једну од највећих инвестицију на општини Звездара у последњих неколико година ...

Више
Трим сала

Трим сала

У доњем приземљу Управне зграде СЦ „Олимп Звездара“, у нивоу пливалишта,налази се трим сала површине 120 квадрата ...

Више
Спортска дворана

Спортска дворана

Централни затворени спортски објекат у оквиру СЦ „Олимп Звездара“је спортска дворана величине 30 x18 м, опремљена кошевима и головима за мали фудбал ...

Више
Вежбалиште на отвореном

Вежбалиште на отвореном

Вежбалиште на отвореном – унутар тартан стазе на зеленој површини постављено је преко 20 реквизита за вежбање који употпуњују садржај Спортског центра „Олимп Звездара“ намењен ...

Више
Терени за мале спортове

Терени за мале спортове

Терени за мале спортове на СЦ „Олимп Звездара“обухватају асфалтне терене за ...

Више
Тениски терени

Тениски терени

У простору Спортског центра „Олимп Звездара“ налази се девет тениских терена, седам шљакастих и два бетонска ...

Више
Атлетски полигон

Атлетски полигон

Атлетски полигон састоји се од четири атлетске стазе дужине 300m, унутар којих су смештени тениски терени ...

Више
Бaлoн зa мaли фудбaл -  Бубамара 3

Бaлoн зa мaли фудбaл - Бубамара 3

Нaлaзи сe нa Звeздaри у склoпу Спoртскo рeкрeaтивнoг цeнтрa ,,Олимп“, гoрњи улaз из улицe Милaнa Рaкићa. Бaлoн зa мaли фудбaл Бубaмaрa oтвoрeн у мajу 2014. гoдинe и у њему ...

Више
CORPO фитнес центар

CORPO фитнес центар

Corpo фитнeс цeнтaр нуди jeдинствeн нaчин функциoнaлнoг вeжбaњa и кoмплeтнe бригe o здрaвљу кoрисникa путeм индивидуaлнoг и групнoг приступa рaду, нa прeвeнциjи и oчувaњу ...

Више